Algemene voorwaarden

Overzicht

Deze website wordt beheerd door LeFashionique. Overal op de site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar LeFashionique. LeFashionique
biedt deze website, met inbegrip van alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site, aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u
aanvaarding van alle voorwaarden, bepalingen, beleidsregels en kennisgevingen die hier worden vermeld.
Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende
voorwaarden en bepalingen ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief de aanvullende voorwaarden en beleidsregels waarnaar wordt verwezen
waarnaar hierin wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die
browsers, verkopers, klanten, verkopers en/of bijdragers van inhoud zijn.
Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website opent of gebruikt. Door enig deel van de site te bezoeken of te gebruiken,
gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, dan
mag u de website niet bezoeken en geen diensten gebruiken. Als deze Servicevoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk
beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, vallen ook onder de Servicevoorwaarden. U kunt de
meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door
deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina
regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van wijzigingen vormt
acceptatie van deze wijzigingen.
Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Zij voorzien ons van het online e-commerce platform waarmee we onze producten en
diensten aan u kunnen verkopen.

Bedrijfsinformatie
LeFashionique
KVK: 87354209
E-mail:info.lefashionique@gmail.com

SECTIE 1 - ONLINE WINKEL VOORWAARDEN

Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in de staat of provincie waarin u woont, of dat u meerderjarig bent in de staat of provincie waarin u woont en dat u ons toestemming hebt gegeven om u toe te staan de online winkel te bezoeken.
of dat u meerderjarig bent in de staat of provincie waarin u woont en dat u ons toestemming hebt gegeven om
minderjarigen die van u afhankelijk zijn deze site te laten gebruiken.
U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden en u mag bij het gebruik van de service geen wetten overtreden in
uw rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).
U mag geen wormen of virussen of andere code van destructieve aard verzenden.
Een inbreuk op of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in de onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.

SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook service aan iedereen te weigeren.
U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van creditcardgegevens) onversleuteld kan worden overgedragen en gepaard kan gaan met (a)
overdracht via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van verbindende netwerken
of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld tijdens de overdracht via netwerken.
U gaat ermee akkoord geen enkel deel van de service, het gebruik van de service of de toegang tot de service of enig contact op de website te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren door middel van de volgende handelingen.
service of enig contact op de website via welke de service wordt geleverd, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons. De
kopjes die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn uitsluitend voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie die op deze site beschikbaar wordt gesteld niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site
uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als de enige basis voor het nemen van beslissingen zonder
primaire, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Het vertrouwen op het materiaal op deze
site is op eigen risico.
Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt uitsluitend ter
referentie. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk gewenst moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken.
informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site in de gaten te houden.

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN IN DE DIENST EN PRIJZEN

De prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

We behouden ons het recht voor om op elk moment de Service (of een deel of de inhoud ervan) zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.
Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of derden voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de
Dienst.

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen
beperkte hoeveelheden en kunnen alleen worden geretourneerd of omgeruild in overeenstemming met ons retourbeleid.
We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven.
We kunnen niet garanderen dat de kleuren op uw computermonitor nauwkeurig worden weergegeven.
We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken aan personen, geografische regio's of rechtsgebieden.
rechtsgebied. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden te beperken van producten of
diensten die we aanbieden. Alle beschrijvingen van producten of prijzen van producten kunnen op elk moment en zonder kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van ons.
discretie van ons. We behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment met een product te stoppen. Elke aanbieding voor een product of dienst op deze
site is ongeldig waar verboden.
Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat u koopt of verkrijgt
aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURATIE- EN ACCOUNTINFORMATIE

Wij behouden ons het recht voor om een bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen naar eigen goeddunken aangekochte hoeveelheden beperken of annuleren
per persoon, per huishouden of per bestelling. Deze beperkingen kunnen ook gelden voor bestellingen die zijn geplaatst door of onder dezelfde klantaccount,
dezelfde creditcard, en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of
of een bestelling annuleren, kunnen we proberen je hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat je hebt opgegeven toen
de bestelling werd gedaan. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers,
wederverkopers of distributeurs.
Je stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountgegevens te verstrekken voor alle aankopen die je in onze winkel doet. U
U stemt ermee in om uw account en andere informatie, waaronder uw e-mailadres en creditcardnummers en
vervaldata, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.
Bekijk voor meer informatie ons Retourbeleid.

SECTIE 7 - OPTIONELE TOOLS

Wij kunnen u toegang bieden tot tools van derden waarover wij geen controle hebben of inbreng hebben. U
erkent en stemt ermee in dat wij toegang tot dergelijke tools bieden "zoals deze is" en "zoals beschikbaar" zonder enige garantie,
verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. We zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor of
met betrekking tot uw gebruik van optionele tools van derden.
Elk gebruik door u van optionele tools die worden aangeboden via de site is geheel op eigen risico en discretie en u moet ervoor zorgen dat
u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder tools worden aangeboden door de desbetreffende externe leverancier(s). We kunnen ook,
in de toekomst nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (waaronder het uitbrengen van nieuwe tools en hulpmiddelen). Dergelijke
Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze Servicevoorwaarden.

SECTIE 8 - KOPPELING NAAR DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Service kunnen materiaal van derden bevatten.
Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet bij ons zijn aangesloten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor
het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en wij geven geen garantie en zullen geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid hebben voor enig
materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere
transacties in verband met websites van derden. Bekijk zorgvuldig het beleid en de praktijken van de derde partij
en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen
met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

SECTIE 9 - OPMERKINGEN VAN DE GEBRUIKER, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen verstuurt (bijvoorbeeld inzendingen voor prijsvragen) of zonder verzoek van ons het volgende verstuurt
creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen verstuurt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins
(gezamenlijk 'opmerkingen' genoemd), stemt u ermee in dat wij te allen tijde, zonder beperking, alle opmerkingen die u ons toestuurt, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en
opmerkingen die u naar ons doorstuurt, op andere wijze mogen gebruiken in welk medium dan ook. We zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om enig commentaar
opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) een vergoeding te betalen voor opmerkingen; of (3) te reageren op opmerkingen.
We kunnen, maar zijn niet verplicht om, inhoud te controleren, bewerken of verwijderen waarvan we naar eigen goeddunken bepalen dat deze onwettig is,
beledigend, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk is of inbreuk maakt op het intellectueel
eigendom of deze Servicevoorwaarden.
U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk maken op enig recht van derden, met inbegrip van auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of
andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, grof
of obsceen materiaal zal bevatten, of een computervirus of andere malware zal bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een gerelateerde website kan beïnvloeden.
een gerelateerde website. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u niet voordoen als iemand anders dan uzelf of ons of derden anderszins misleiden wat betreft uw identiteit.
ons of derden misleiden met betrekking tot de oorsprong van opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u maakt en de nauwkeurigheid ervan.
Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor opmerkingen die door u of door derden zijn geplaatst.

SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Als je persoonlijke gegevens verstrekt via de winkel, valt dit onder ons Privacybeleid. Bekijk ons Privacybeleid.

SECTIE 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Service staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat
die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. Wij
behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren indien
informatie in de Service of op een gerelateerde website onnauwkeurig is op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat u
uw bestelling hebt ingediend).
Wij nemen geen verplichting op ons om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, prijsinformatie, behalve indien van toepassing.
beperking, prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Geen enkele gespecificeerde update- of vernieuwingsdatum die in de Service of op een
gerelateerde website, moet worden opgevat als een aanwijzing dat alle informatie in de Dienst of op een gerelateerde website is gewijzigd of
bijgewerkt.

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK

In aanvulling op andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor
(a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te verzoeken onwettige handelingen te verrichten of daaraan deel te nemen; (c) om enige internationale, federale,
(c) internationale, federale, provinciale of staatsverordeningen, regels, wetten of plaatselijke verordeningen te overtreden; (d) inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of
de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren, of
discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationaliteit of handicap; (f) valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) onze intellectuele eigendomsrechten of de rechten van anderen te schenden.
misleidende informatie in te dienen; (g) virussen of andere kwaadaardige codes te uploaden of over te brengen die de functionaliteit of de werking van de website beïnvloeden; (h) virussen of andere kwaadaardige codes te uploaden of over te brengen die de functionaliteit of de werking van de website beïnvloeden.
die de functionaliteit of werking van de Service of van een gerelateerde website, andere websites of het internet zal of kan beïnvloeden; (h) persoonlijke informatie van anderen te verzamelen
of persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te traceren; (i) te spammen, phishen, pharmen, pretenderen, spideren, crawlen of scrapen; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) voor een van de volgende doeleinden
onzedelijke doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de service of een gerelateerde website, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen.
websites of het internet. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen bij schending van een van de
verboden gebruik.

SECTIE 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

Wij garanderen niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn.
We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de service nauwkeurig of betrouwbaar zijn.
Je gaat ermee akkoord dat we de service van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk gewenst moment kunnen annuleren,
zonder kennisgeving aan u.
U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, de service op uw eigen risico is. De service en alle producten en
diensten die via de service aan u worden geleverd, worden (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'in de staat waarin ze verkeren' en 'zoals beschikbaar' voor uw
gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties
of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk. In
geen geval zullen WEBSHOP, onze directeuren, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, serviceproviders
of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van
van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot winstderving, inkomstenderving, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke
schade, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een van de
service of producten die met behulp van de service zijn verkregen, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de service of enig
product, inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in de inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van
als gevolg van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) die is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de service, zelfs
zelfs als ze op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid hiervan. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor
gevolgschade of incidentele schade, zal in dergelijke staten of rechtsgebieden onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot de maximale mate
door de wet.

SECTIE 14 - SCHADELOOSSTELLING

U stemt ermee in LeFashionique en onze moedermaatschappijen, dochtermaatschappijen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren,
directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers, te vrijwaren van elke
claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze
Servicevoorwaarden of de documenten waarnaar verwezen wordt, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

SECTIE 15 - SCHEIDBAARHEID

In het geval dat wordt bepaald dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, zal een dergelijke bepaling
niettemin uitvoerbaar voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving en wordt het niet-afdwingbare gedeelte
en het niet-afdwingbare gedeelte wordt geacht te zijn afgescheiden van deze Servicevoorwaarden, waarbij een dergelijke vaststelling geen invloed heeft op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.
overige bepalingen.

SECTIE 16 - BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn ontstaan, blijven na beëindiging van deze overeenkomst
voor alle doeleinden.
Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden beëindigen
op elk gewenst moment door ons te laten weten dat u niet langer gebruik wilt maken van onze Services, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.
Als u naar ons eigen oordeel niet voldoet, of wij vermoeden dat u niet hebt voldaan, aan een voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden, kunnen wij deze Servicevoorwaarden ook beëindigen.
Service, kunnen we deze overeenkomst ook op elk gewenst moment beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging.
en inclusief de datum van beëindiging; en/of dienovereenkomstig kunnen wij u de toegang tot onze Services (of een deel daarvan) ontzeggen.

SECTIE 17 - GEHELE OVEREENKOMST

Als wij enig recht of enige bepaling van deze Servicevoorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent dit niet dat wij afstand doen van dit recht of deze bepaling.
of bepaling.

Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of gebruiksregels die door ons op deze site of met betrekking tot de Service zijn geplaatst, vormen de
gehele overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Service, die in de plaats komt van alle voorgaande of gelijktijdige overeenkomsten, communicaties en bepalingen.
eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, communicaties en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle eerdere versies van de Service).
met inbegrip van, maar niet beperkt tot eerdere versies van de Servicevoorwaarden).
Dubbelzinnigheden in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden zullen niet in het nadeel van de opstellende partij worden uitgelegd.

SECTIE 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij we u Services leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd
in overeenstemming met de wetten van het Verenigd Koninkrijk.

SECTIE 19 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment bekijken op deze pagina.
We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door het plaatsen van updates
en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig op wijzigingen te controleren. Uw voortgezet gebruik van of
toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van wijzigingen in deze Servicevoorwaarden houdt aanvaarding in van deze wijzigingen.
deze wijzigingen.

Sectie 20 - DE PRIJS

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

  1. Deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
  2. De consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

De levering vindt op grond van artikel 5, eerste lid, Wet op de omzetbelasting 1968 plaats in het land waar het vervoer aanvangt. In het onderhavige vindt deze levering plaats buiten EU. In navolging hiervan zal er door de post- of koerierdienst bij de afnemer invoer btw c.q. inklaringskosten worden geint. Derhalve zal er door de ondernemer geen btw in rekening worden gebracht.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Sectie 21 - CONTACTINFORMATIE

Vragen over de Servicevoorwaarden kunt u sturen naar info.lefashionique@gmail.com

Sectie 22 – RETOURZENDINGEN TIJDENS VERKOOPPERIODEN

Tijdens kortingsacties behoudt WEBSHOP zich het recht voor om tegoedbonnen uit te geven bij het retourneren van een product. Natuurlijk behoudt u het
14 dagen bedenktijd en kunt u uw product binnen deze periode retourneren, al dan niet in overeenstemming met de
retourvoorwaarden.
Je ontvangt je tegoedbon binnen 14 dagen na je retourzending per e-mail.